Jadwal Ibadah Gereja Kristus Gembala & Kristus Ajaib

Hari  Jam   Acara Ibadah Tempat
Minggu 08.30 Ibadah Umum Gereja Kristus Gembala
Minggu 09.00 Ibadah Umum Gereja Kristus Ajaib
Minggu 07.00 Ibadah Sekolah Minggu Gereja Kristus Ajaib
Minggu 17.00 Ibadah Sekolah Minggu Gereja Kristus Gembala
Selasa 17.30 Ibadah Doa Penyembahan Gereja Kristus Gembala
Jumat 17.30 Ibadah Pendalaman Alkitab Gereja Kristus Gembala
Sabtu 17.30 Ibadah Kaum Muda & Remaja Gereja Kristus Gembala 
Gereja Kristus Gembala Gereja Kristus Ajaib
Jl. Lemah Putro I / 18, Surabaya Jl. Johor 47, Surabaya

Editorial

Syalom

Setelah 2 minggu berturut-turut kita diajar untuk menjadi garam dan terang dunia, minggu ini Firman Tuhan menghimbau kita untuk pergi memberitakan Injil.

Menarik sekali teladan yang diberikan Tuhan pada saat Dia memberitakan Injil. Dia justru tidak datang ke tempat di mana orang mencari Dia tetapi pergi ke tempat yang masih memerlukan Injil.

Yang penting adalah Injil-Nya bukan pemberitanya. Pelajaran yang kita dapatkan ialah janganlah bersinar sehingga orang lain melihat kita tetapi bersinarlah agar melalui kita mereka dapat melihat Yesus! (Red.)