DOAKAN DAN GUNAKAN HAK ANDA!

DOAKAN DAN GUNAKAN HAK ANDA!

Tinggal sepuluh hari lagi kita menghadapi Pemilu bersama yang akan menentukan nasib bangsa kita semua. Sebagai warga negara yang baik, kita berkewajiban untuk memikirkan kedamaian, kemakmuran dan keadilan di negara kita, Indonesia, yang penuh dengan kera-gaman suku, bahasa, agama, budaya dll. Apakah Anda telah mendoakan agar Pemilu berjalan dengan lancar dan damai? Agar Tuhan melindungi rakyat dan negara kita dalam menentukan pemimpin yang bijaksana dan takut akan Tuhan?